தொழில் செய்திகள்

நமக்கு ஏன் புத்திசாலித்தனமான தோட்ட நீர்ப்பாசன முறை தேவை?

2020-05-19
1. நுண்ணறிவு நீர்ப்பாசனம்
நல்ல நீர்ப்பாசன நடைமுறையை அமைக்க விரும்புகிறீர்கள், முழுமையாக தானியங்கி முறையில் இயங்க முடியும், மழை நாள் தானாகவே மூடப்படும், சன்னி நாள் தானாகவே திறக்கும். விடுமுறை வில்லாவின் தோட்ட நிர்வாகத்திற்கு, இது வெறுமனே ஒரு ஆசீர்வாதம்.
2. நீர்ப்பாசனம்
புல்வெளி, மலர் புதர், புல் மலர் மற்றும் பாசி ஆகியவற்றின் மண்டலக் கட்டுப்பாடு மற்றும் வெவ்வேறு நீர்ப்பாசன நடைமுறைகளை அமைப்பது ஆகியவை வெவ்வேறு தாவரங்களின் நீர் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து நீர்ப்பாசன நிர்வாகத்தை அடைய முடியும்.
3. உழைப்பைக் காப்பாற்றுங்கள்
தற்போது, ​​கிட்டத்தட்ட அனைத்து வில்லா முற்றத்தில் நீர்ப்பாசனம் செய்ய கையேட்டை நம்பியுள்ளது, கருவிகளின் பயன்பாடு பெரும்பாலும் ஒரு மூல ரப்பர் குழாய் ஆகும். இந்த முறை மனிதவளத்தை வீணாக்குவது மட்டுமல்லாமல், தண்ணீரை வீணாக்குவதும் ஆகும். தோட்ட நிர்வாகத்தில், இந்த புத்திசாலித்தனமான நீர்ப்பாசன முறை, உரிமையாளர் அல்லது தோட்ட வீட்டுக்காப்பாளர் கையால் தண்ணீர் தேவைப்படுவதில்லை, மற்றும் தொழிலாளர் செலவு சேமிப்பு மட்டுமே இரண்டு முதல் மூன்று ஆண்டுகளில் முதலீட்டு செலவை ஈடுசெய்ய முடியும்.
4. தோட்டத்தின் தரத்தை மேம்படுத்தவும்
நுண்ணறிவு நீர்ப்பாசன மேலாண்மை தாவரங்களை நடவு செய்வதன் உயிர்வாழ்வு வீதத்தை பெரிதும் மேம்படுத்தலாம். தானியங்கி நீர்ப்பாசனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட மைக்ரோக்ளைமேட் தாவரங்களின் இலைகளில் தூசியைக் கழுவி, வாழ்க்கைச் சூழலை மேம்படுத்தலாம். நீர்ப்பாசனத்தை நீடிக்கும் போது, ​​தெளிப்பானில் பலவிதமான நீர் அம்சங்கள் உள்ளன. முற்றத்தின் மற்றும் தோட்டத்தின் தரத்தை மேம்படுத்தவும்.